Dịch vụ

Chỉ cần có Festival về Cosplay, chỉ cần bạn cần shoot tại chổ để tiết kiệm thời gian, chúng mình luôn sẵn sàng xông pha.

lăn lê bò lết tại Fes để giúp bạn có những bức ảnh sau Fes thật hoành tráng.

Chi phí : 150k 

Shoot tại Fes

Shoot tại Fes

Shoot tại Fes

Shoot tại Fes

Shoot tại Fes
Shoot tại Fes
Tin Khác