Dịch vụ

Bạn muốn bức ảnh của mình trông thật chuyên nghiệp, những khung cảnh như bước ra từ các bộ phim,
Dịch vụ shoot tại phim trường sẽ cung cấp cho bạn những bức ảnh bạn muốn

Nếu bạn có phim trường ưng ý, cứ đưa cho chúng mình,

còn nếu không chỉ cần cho chúng mình PJ bạn sẽ shoot, chúng mình sẽ chọn phim trướng phù hợp nhất cho bạn
 Chi phí : 1.000.000 đ

Shoot Phim trường

Shoot Phim trường

Shoot Phim trường

Shoot Phim trường

Shoot Phim trường
Shoot Phim trường
Tin Khác